SESSIES, HONORARIA EN VERGOEDING

 

De duur van een sessie is 60 minuten, face to face, via Skype of  telefoon.  Huisbezoeken  zijn mogelijk in geval van beperkte mobiliteit. Het eerste kennismakingshalfuur is gratis. In Frankrijk zijn mijn diploma’s erkend door de Franse staat, dus vergoeding door uw mutuelle is (deels) mogelijk. Indien u in Nederland verzekerd bent komt u afhankelijk van de problematiek in aanmerking voor vergoeding.

Voor vragen kunt u mij altijd  bereiken op

anne.sookhoo@free.fr

33.669 337 840